İSLAMDA KADIN

İSLAMDA KADIN

Bismillahirrahmanirrahim.

Kadınlarınız size çocuk yetiştiren bir ekinliktir. O halde ekinliğinize dilediğiniz zamanda dilediğiniz biçimde varın. Ancak mutluluğa ermeniz için önceden hazırlık yapmayı ve kendi geleceğiniz için geliri hiç tükenmeyecek hâsılat göndermeyi ihmal etmeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ve O’na kavuşacağınızı bilin. Rasûlüm! Erişecekleri ilâhî lutuflarla mü’minleri müjdele! bakara 223

Bu ayeti kerime meali bizlere bildiriyorki ; Kadın soy için çok önemli bir yere sahip sadece doğurmak değil daha sonrasında onu yetiştirme konusunda büyük pay sahibidir.Ayeti kerime mealinin yukarda bahsettiği Ancak mutluluğa ermeniz için önceden hazırlık yapmayı ve kendi geleceğiniz için geliri hiç tükenmeyecek hâsılat göndermeyi ihmal etmeyin. buyurması şevhet için düşünülmemelidir.Çünkü toplumları cinsi münasebetler değil ahlak yapısı olgunlaştırır.Ayrıca kadın sadece kullanılarak fayda edilecek bir eşya asla değildir.Kadınlar toplumda son derece önemli bir konu olduğu aşikardır.Kadın’a anne gözüyle bakarsak Yetimhanelerin coğunda arayacağınız öksüz kalmış çocukların duygularına tercüme olmak isterseniz anne sevgisinin bariz eksikliği söz konusu olacaktır.Eğer kadınları Toplumun mihenk taşı olarak görürsek nice yetişen devlet adamı , din adamı islamın değerleri arasında kadınların geride aşıladığı merhamet , rahmet vb ulvi duyguları aşikardır.Kadını bir eş olarak ikrar etmiş olursak eşinin ahirette cennete ulaşmasını sağlayacak helali olması nisbetiyle haramlardan sakınmasını sağlayan takvanın en onemli parçasıdır.Ayet-i kerime mealinde ; Allah’a karşı gelmekten sakının ve O’na kavuşacağınızı bilin. Rasûlüm! Erişecekleri ilâhî lutuflarla mü’minleri müjdele! bakara 223 bu ayeti kerime meali çok manidardır.Allah’a karşı gelmekten sakının yani onlara karşı zulum etmekten , onları değersiz görmek onların hak ve hukuklarını yerine getirmek konusunda bizi (sakınmak) kelimesi takvaya yönlendiriyor ve akabinde erişecekleri lutuflar için müminleri müjdele buyurarak , İslamda kadınların oneminin bizlere buyuruyor.

İSLAMDA KADIN

Bu konuların izahatı ifade edilirken kadınların islamın emir ve yasaklarına tabi olması durumunda eş ve çocuklarının üzerindeki haklarını riayet edeceğini bildirmek isteriz.Kadın olmak ; Fatıma annemiz kadar iffetli olmak , Aişe annemiz kadar muhabbet sahibi olmak , Hatice annemiz kadar vakar sahibi olmak demektir.

Peygamberimiz buyurdu ki :Kadınla şu 4 şey için evlenilir: Malı için, asaleti-soyu- için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olanı tercih et, mesut olursun.

Bekarlık evrelerinde salih eşler istemeleri , çocuklar konusunda çekecekleri zahmete katlanacak düzeyde hazır olmaları , kanaatkar olması , anne babasına karşı sorumlulukları yerine getirmesi.Aile olmak ve sılay-ı rahim konusunda bilinçlendirilmesi onemli konulardandır.

“Sizin hayırlınız, eşine hayırlı olandır. Ben de eşime karşı sizin en hayırlınızın. Kadınlara ancak iyi insanlar iyi davranır; onlara karşı ancak kötü kişiler, ihanet eder.”Hadis-i şerif.

Bu konuda “Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve zürriyetimizden gözümüzü aydınlatacak, gönlümüzü sevindirecek sâlih kimseler ihsan eyle! Bizi takvâ sahiplerine önder yap!” (Furkân 25/74) dua ayeti kerime mealine Amin diyebiliriz.

@icreedebiyat sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

One thought on “0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: